Zápis do 1. třídy

Na zápis do 1. třídy, který se konal v sobotu 7. dubna, se dostavil rekordní počet dětí – 20. Ty na čtyřech stanovištích prokazovaly, jak jsou na vstup do školy připraveny. Panovala zde skvělá nálada, jistě k ní přispělo nejen občerstvení ze školní jídelny, ale také krojovaní páťáci, kteří vítali příchozí chlebem a solí. Děti si plnění úkolů užívaly a mnohým se nechtělo ani domů.

V květnu a červnu se děti setkají s paní učitelkou ve dvou vyučovacích hodinách „Školy na nečisto“. Tyto hodiny budou zaměřeny hlavně na vzájemné poznávání a nastartování dobrých vztahů v nově vznikajícím kolektivu. Téměř polovina budoucích prvňáků totiž přijde z jiné mateřské školy.

Fotografie z průběhu zápisu najdete ZDE