INFORMACE K PLATBÁM 2018/2019

INFORMACE K PLATBÁM pro školní rok 2018/2019

příjemce:         Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

 Platba stravného

  1. hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny do 15. dne stávajícího měsíce
  2. inkasem z vašeho účtu na základě svolení k inkasu ve prospěch:

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

limit: 1 000 Kč/dítě

datum inkasa: 20. následujícího měsíce

Platba školného – mateřská škola

  1. hotově v kanceláři ekonomky školy do 15. dne stávajícího měsíce, popřípadě poslední týden měsíce na další období. 100 Kč/měsíc, nebo při dlouhodobé omluvence 50 Kč/měsíc.
  2. trvalým příkazem

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

částka: 100 Kč/měsíc, nebo při dlouhodobé omluvence 50 Kč/měsíc.

datum splatnosti: 15. den měsíce (s výjimkou 7. a 8. měsíce!)

Platba poplatku za pobyt ve ŠD

Hotově u vychovatelky ŠD ve dvou splátkách.

  1. platba 80 Kč – splatnost do 30. 9. 2018
  2. platba 120 Kč – splatnost do 31. 1. 2019 

Platba poplatku za pobyt ve ŠK

Hotově u třídního učitele:

  1. platba 40 Kč – splatnost do 30. 9. 2018
  2. platba 60 Kč – splatnost do 31. 1. 2019 

Vklady na osobní účty dětí MŠ

Hotově u ekonomky školy částka 200 Kč splatná do 30. 9. 2018.

Vklady na osobní účty žáků ZŠ

Hotově u třídního učitele částka 200 Kč splatná do 30. 9. 2018. 

Ostatní mimořádné platby (příspěvek na lyžařský výcvik, plavání žáků, školní mléko, exkurze, …) hotově u pověřených osob dle individuálních pokynů. 

U bezhotovostních plateb nastavte prosím neomezenou platnost (po dobu docházky dítěte či žáka do MŠ či ZŠ) trvalého příkazu k úhradě, svolení k inkasu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *