Jak jsme slavili stoleté výročí založení Československé republiky

V pátek 26. října jsme ve škole slavili 100. výročí založení naší republiky. Na tento den, který jsme nazvali Jak se žilo před 1oo lety,  jsme se dlouho a pečlivě připravovali. Děti  ve výuce zpracovávaly různá témata, např. významné osobnosti naší republiky, hvězdy filmového plátna, skvělé české výrobky, osudové roky našich dějin a zamýšlely se nad národní hrdostí. Ve sborovnách se shromažďovaly exponáty na výstavu věnovanou této události, které do školy přinášeli nejen žáci, rodiče a pracovníci, ale také místní občané. Ve všech třídách děti nacvičovaly zpěv československé hymny, ve velkém se vyráběly vlajky (bylo jich 1137), ve školní jídelně paní kuchařky přemýšlely nad dobově vhodným obědem. No, a pak konečně nastal pátek a všichni jsme si ho velmi užili. Děti na prvním stupni se pobavily a zároveň poučily při aktivitách s českými a slovenskými slovy, skládaly puzzle, malovaly hymnu, tvořily vrstvenou mapu ČR a byly na krátké procházce. Děti na druhém stupni si vyzkoušely krasopis, zahrály si vědomostní hru, vyrobily si jednoduchou hračku, připravily výstavu,  besedovaly s pamětníky – paní Svoradovou a panem Mandátem i s vedením městyse. V 11.15 minut  se pak všichni ze základní i mateřské školy sešli na trávníku vedle školy, kde byl slavnostně za přítomnosti několika hostů zasázen Strom svobody. Tomuto aktu předcházel zpěv oblíbené písně T. G. Masaryka  Ach, synku, synku. Pan ředitel s panem starostou popřáli našemu stromu – lípě srdčité, ale i  České republice vše dobré a všichni společně zazpívali československou hymnu. Nakonec se všichni účastníci podepsali pod prohlášení, které bude i s pořízenými fotografiemi vloženo ke kořenům Stromu svobody. Úžasný den žáci zakončili ve školní jídelně, v níž se podávaly kroupy na sladko. V odpoledních hodinách přišlo do školy mnoho lidí, aby zhlédli výstavu připomínající uplynulá léta naší země i historii Višňového. Výstava se všem líbila, stejně jako tento celý den.

Tak, republiko, do dalších let ti přejeme spokojené občany a mnoho úspěchů! Na zdraví …

Další fotografie najdete ZDE