Tříkrálová sbírka 2019

Také letos naše děti pomohly při Tříkrálové sbírce.  V neděli 6. ledna 2019 vyrazilo 6 skupinek koledníků, aby lidem popřály hodně dobrého do nového roku, zazpívaly koledu a předaly drobné dárky od Charity. Mnozí obyvatelé už na koledníky čekali a měli připravený příspěvek do sbírky a také něco sladkého pro děti. Letos se pro potřebné podařilo vybrat 36 423 Kč. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli a také koledníkům.