Návštěva ve výchovném ústavu

V rámci mnoha aktivit projektu „Škola pro všechny“  žáci deváté třídy navštívili minulý týden výchovný ústav ve Višňovém.

Pan ředitel i pan učitel žákům poskytli mnoho zajímavých informací o organizačním rozdělení, účelu zařízení, běžném životě nebo výuce ve škole. Také nás provedli zařízením, kde jsme viděli třeba zázemí skupinek dětí, kuchyni a  další prostory.