V červnu nás čeká

 • Mezinárodní den dětí

1. června

 • projektový den „Proč slůně nestůně“

3. června

 • školní výlet 9. ročníku

3. – 4. června

 • seminář „To nejlepší z rostlinné stravy“

3. června, od 17.00

 • Škola nanečisto – setkání předškoláků

6. června

 • školní výlet 8. ročníku

7. června

 • Kocourek Modroočko – divadelní představení pro 1. třídu

7. června

 • prezentace absolventských prací

10. – 12. června

 • školní výlet 3. a 5. ročníku

12. – 14. června

 • schůze pedagogické rady

14. června

 • Školní akademie

14. června, od 17.00

 • jazykový pobyt v Anglii

16. – 22. června

 • projektový den – finanční gramotnost pro 4. a 5. ročník

18. června

 • školní výlet 1., 2. a 4. ročníku

20. června

 • výběr bylin

24. – 26. června

 • Školní olympijské hry

24. – 25. června

 • prodej sešitů, výměna učebnic

26. června

 • slavnostní ukončení školního roku 2018/2019

28. června

 

PRÁZDNINY!!!