Zdravý životní styl s Lucií Drlíkovou

V rámci školního klubu byly dne 12.6.2019 žákyně 6. a 7. třídy součástí projektového dne Zdravý životní styl. Působivou přednášku spojenou s pohybem si pro ně připravila Mgr. Lucie Drlíková. Děvčata měla možnost seznámit se s posilovacími cviky formující postavu, ale také se cvičením ve dvojicích s různými cvičebními pomůckami. Závěrem projektového dne proběhlo relaxační cvičení pro zklidnění těla i mysli.