Deváťáci obhajovali absolventské práce

V pondělí 10. června začaly v naší škole tradiční obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Ty vypracovalo ve spolupráci s konzultanty z řad učitelů všech 19 žáků a výsledky své práce pak prezentovali před komisí, spolužáky i rodinnými příslušníky a opravdu se bylo na co koukat. Každá práce obsahovala teoretickou a praktickou část a žáci tak museli mimo jiné prokázat vlastní iniciativu, kreativitu a schopnost řešit problémy. Tak jako při každé činnosti, i zde bylo patrné, že základem úspěchu je nadšení pro věc. A to, že si většina dětí vybrala téma, které je zajímá opět posunulo pomyslnou laťku absolventských prací stupeň výš.

Témata roku 2019: Znojemsko na kole i pěšky; Sightseeing in the UK; Národní park Podyjí; My dream country; Abraham Lincoln; Závislost na počítačových hrách; Titanic; Exoplanety; Kniha, film mého srdce; Základní prvky programování pomocí code.org; Tradice naší vesnice; Amazoňan modročelý; Přemysl Otakar II.; Byliny v našem okolí; Queen; Kreslení tužkou; Historie kuchyně; Čokoláda; Moje škola

 

 

 

 

Fotografie najdete ZDE