Projektový den

V úterý 18.6.2019 proběhl v naší škole ve 4. a 5. ročníku projektový den ,,Rozpočti si to”. Děti zpracovávaly ve skupinách rodinný rozpočet pro fiktivní postavu. Zábavnou formou se seznamovaly s financemi, s výdaji, s úsporami, s dluhy a podobnými starostmi, které je v životě čekají. Odměnou za jejich práci byl nákup zboží v obchodě za fiktivní peníze – chechtáky, které si ušetřily. Děti tak získaly své první zkušenosti se světem peněz.

Projektový den se uskutečnil v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji a realizovala ho společnost yourchance. Od stejné společnosti škola obdržela na konci května bronzový certifikát FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA. Ocenění bylo škole uděleno za podporu finanční gramotnosti u žáků.