Chystání na “velkou rekonstrukci”

Od pondělí probíhají ve škole vyklízecí, úklidové a demontážní práce. Chystáme se totiž na velkou rekonstrukci, která proběhne o prázdninách a bude zahrnovat modernizaci učeben fyziky, chemie, přírodopisu, přilehlých kabinetů, jazykové učebny, dílen, … S pracemi pomáhají pedagogové i žáci 2. stupně a všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože se opravdu činí. Však se podívejte, jak lze rozvíjet pracovní kompetence v reálném prostředí.