Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září začal nový školní rok. My jsme ho, i když hrozil déšť,  jako již tradičně zahájili ranním shromážděním před školou za účasti pánů starosty a místostarosty městyse Višňového, p. Mgr. Vladimíra Korka a p. Pavla Havelky,  a  předsedkyně Spolku rodičů, p. Jany Molíkové. Pan ředitel Mgr. Jiří Beran nejprve přivítal  všech 175 dětí, zvláště pak 21 prvňáčků, 10 šesťáků, kteří přišli z malotřídních škol v Trstěnicích a Tavíkovicích, a také 5 dětí, které se do našeho regionu přistěhovaly. Pak představil všechny pracovníky školy, je jich 38,  a zmínil se o novinkách letošního školního roku. Pan starosta všem popřál úspěšný a pohodový školní rok a žáci se se svými třídními učiteli rozešli do učeben. Prvňáčci byli ještě vyfotografováni u hlavních školních dveří a pak v doprovodu paní učitelky Bohumily Hubáčkové a paní učitelky Marie Gregorové a svých rodičů poprvé zamířili do svých tříd. První školní den děti zakončily skvělým obědem (oblíbené kuře na paprice) ve školní jídelně a natěšení na další dny ve škole se rozešly domů. Tak ať se nám všem ve školním roce 2019/20 daří. 🙂