Nový školní rok 2020/21 je tu…

V úterý 1. září začal nový školní rok, a protože jsme se probudili do mimořádně deštivého rána, nemohli jsme jej jako obvykle zahájit společným setkáním pracovníků, žáků a jejich rodičů před školou. Žáci, letos jich máme 170, se tak se svými kamarády a třídními učiteli sešli až ve třídách, kde si ze školního rozhlasu poslechli přivítání pan ředitele Mgr. Jiřího Berana a také krátkou zdravici s přáním pana starosty městyse Višňové Mgr. Vladimíra Korka. Pan ředitel i páni starosta a místostarosta v rouškách ještě navštívili natěšené prvňáčky s paní učitelkou Mgr. Naděždou Korkovou i na druhý stupeň přicházející šesťáky s paní učitelkou Mgr. Marcelou Jelínkovou a nový školní rok byl oficiálně zahájen. Na děti čekal brzký skvělý oběd (oblíbené kuře na paprice) ve školní jídelně a pak už se holky a kluci mohli natěšení na další dny ve škole  odebrat domů. Tak ať se nám všem ve školním roce 2020/21 (i přes stále hrozící koronavirové nebezpečí) daří. 🙂