V září nás čeká

  • slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

1. září 

  • plavecký výcvik žáků 4. a 5. ročníku – náhrada za jarní termín

       3., 10., 17., 24. září 

  • adaptační aktivity pro 6. ročník

8. září 

  • schůze pedagogické rady

14. září 

  • Den české státnosti

28. září 

  • přihlašování dětí do zájmových kroužků

       do 30. září