Okresní kolo Dějepisné olympiády

V pátek 15. 1. 2021 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. I tuto akci ovlivnila současná nepříznivá situace a neproběhla tak jako jiné roky ve Znojmě. Vítězové školního kola Eva Krejčí a Petr Tomek absolvovali soutěž distančně za velké technické pomoci pana ředitele Jiřího Berana. Téma olympiády znělo Labyrintem barokního světa a v konkurenci žáků hlavně víceletých gymnázií naši historikové obstáli na výbornou. Eva obsadila 11. místo, Petr skončil na skvělém druhé místě a zajistil si tak postup do krajského kola, které se bude konat v březnu v Brně. Oběma olympionikům gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme, ať je zájem o historii neopouští ani na střední škole. Petrovi budeme držet palce v březnovém klání s historiky Jihomoravského kraje.