Věda je zábava – Co dovede mráz.

Přirozeně i zprostředkovaně umožňujeme dětem poznávat přírodní jevy a děje. Na pokusech s ledem, sněhem a vodou si děti ověřovaly co dovede teplo a mráz. Pozorovaly rozpouštění sněhu a obsah nečistot v něm, zmrznutí vody na led. Přetvářely sněhovou kouli v ledovou a pozorovaly tání barevných ledových kostek. Vše bylo dotvářeno výtvarnými pracemi.