POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Ve čtvrtek 28. ledna obdrželi všichni žáci hodnocení své práce za 1. pololetí školního roku 2020/21. Prvňáci a druháci, jediné děti chodící nyní do školy,  si odnesli “skutečná” vysvědčení a byli na ně náležitě pyšní. Jejich starším kamarádům, kteří se stále (již od října) vzdělávají distančně, byla vysvědčení v poledne zaslána elektronicky a byla navíc doplněna slovním komentářem. V něm vyučující hodnotili zejména přístup žáků ke vzdělávání na dálku. Snad jsou chlapci a děvčata se svým vysvědčením spokojeni  a pokud ne, každý má v druhém pololetí možnost na sobě zapracovat a známky si zlepšit. 🙂