Zápis do 1.třídy

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nebyla možná osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců ve škole u zápisu do 1. třídy. Nechtěli jsme děti připravit o motivační část zápisu s budoucí paní učitelkou, proto byla nabídnuta možnost online setkání.

Děti byly velice komunikativní. Uměly se představit, znaly svoji adresu, pohotově odpovídaly na všechny otázky.  Byl prostor popovídat si i o tom, na co těší, co je zajímá. Setkání se účastnil i Večerníček, nový kamarád, který bude děti provázet od první třídy.

Těšíme se na další setkání. Věříme, že to bude brzy a děti se budou moci seznámit i s prostory naší školy a svojí třídou.