Projektový den v Národním parku Podyjí

Projektové dny školního klubu umožnily žákům druhého stupně vycestovat do Národního parku Podyjí. V pondělí 28.6.2021 se vzdělávání spojeného s projektovým dnem zúčastnili žáci 6. a 7. třídy. Během prohlídky prošli 7,5 km trasu úchvatnou přírodou. V úterý 29.6.2021 byla o  něco delší trasa 9 km naplánována pro žáky 8. a 9. třídy. Měli náročnější terén a vzhledem k vysokým letním teplotám podali obdivuhodný výkon.