DigiMe – workshop 3D tisk

V letošním školním roce je škola zapojena do projektu Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele, zkráceně DigiMe, který je financován z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Díky tomu se ve čtvrtek 2. prosince uskutečnil workshop pro žáky 7. ročníku zaměřený na 3D tisk a jeho využití. Lektoři ze SVČ Lužánky žákům představili princip 3D tisku a modelování objektů a potom už se mohli pustit do práce. O nadšení všech zúčastněných svědčí nejenom přiložené fotografie, ale také to, že pracovali bez ohledu na přestávky. Vyvrcholením dopoledního snažení byly jmenovky, které si žáci sami navrhli i vytiskli na naší 3D tiskárně. Věříme, že o žákovském projektu Digitální hrdinové, který budeme jako součást DigiMe realizovat, brzy uslyšíte.