Přihlašování dětí do MŠ o hlavních prázdninách – červenec 2022.

 

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce března máte možnost přihlásit své dítě k docházce

 do MŠ o hlavních prázdninách. Přihlašování dětí na prázdninový provoz

 proveďte zodpovědně na přiložený list papíru v šatně dětí do 31. 3. 2022.

 Přihlášení dítěte k docházce je závazné!