Pasování prvňáčků

V pondělí 23. května navštívil žáky první třídy pan král u příležitosti pasování na čtenáře. Už od rána prvňáčci s paní učitelkou vzpomínali, jak se seznamovali s prvními písmenky, slabikami, četli první slova, postupně získávali čtenářské dovednosti. Od pana krále si vyslechli slib řádu čtenářského a ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů byli pasováni na opravdové čtenáře. Jako upomínku na tento slavnostní den prvňáčci obdrželi pamětní list. Slavnost pokračovala ochutnávkou sladkého Slabikáře.

Chtěla bych všechny děti pochválit za to, jak se dokázaly skamarádit se všemi písmenky a s radostí se pouštějí do nových dobrodružství prostřednictvím krásných knížek a jako rytíři se bijí za vše dobré, co je v nich psáno.