Školní projekt

Program „Ovoce a zelenina do škol“ si klade za cíl zlepšení stravovacích návyků dětí. Jeho nedílnou součástí jsou i doprovodná vzdělávání, jejichž účelem je zlepšení informovanosti o zdravých stravovacích návycích.

V uplynulém týdnu k pravidelné dodávce ovoce, zeleniny a mléčného produktu děti obdržely vzdělávací brožuru, která může přispět k motivaci a větší konzumaci ovoce a zeleniny. Její využití je vskutku široké. Zařazením tématu zdravého stravování do jednotlivých vyučovacích předmětů, různých aktivit a dalších projektů.

Naše prvňáčky kniha zaujala natolik, že se záhy pustily do jejího vyplňování. Křížovky, angličtina, spousta zajímavostí a informací, kreslení … vybral si určitě každý!