Cesta internetem s Ozobotem

Po krátkém seznámení s teorií a základními pojmy se dnes páťáci pustili v informatice do zaznamenání toho, jak zprávy putují internetem ke kamarádovi. Jako pomocníci jim k tomu posloužili roboti Ozoboti. V plánech cest se tak zhmotnily pojmy jako internet, server nebo šifrování dat. Cesty tvořily mnohdy spletitou síť, po které Ozobot poté putoval.