Meteorologické bádání

Osmáci absolvovali ve fyzice poslední badatelskou lekci letošního školního roku. A nebylo to bádání ledajaké. Omezením bylo pouze téma = meteorologie a přístroje, které měli žáci k dispozici = teploměr, tlakoměr, anemometr, vlhkoměr, … Tříčlenné skupiny pak zformulovaly badatelské otázky, hypotézy, navrhovaly způsob jejich ověření a nakonec měření prováděly. To vše se odehrávalo v naší nové venkovní učebně. Na páteční hodině fyziky mluvčí skupin představili výsledky zkoumání ostatním a věřte, že se všichni dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací. Například, na čem závisí velikost atmosférického tlaku, nad kterým povrchem je nejvyšší a nejnižší teplota, co ovlivňuje rychlost a směr větru, jak se liší vlhkost vzduchu uvnitř školy a venku, …