Tradiční tábor školní družiny

25 dětí, nejen z višňovské školy, se v pondělí 11. července vydalo na cestu kolem světa. Průvodkyněmi jim byly paní vychovatelky Ilona Stehnová, Hana Jelínková a paní asistentka Jaroslava Linhartová. Po uvítání a seznámení s chodem tábora se děti rozdělily do skupinek a  vyráběly cestovní pas a vak se svým jménem  a různými motivy. V úterý se malovala velká zvířátka ze styroduru, ta budou vystavena venku, a odlévaly se do speciálních formiček sádrové odlitky, které si děti nabarvily. Ve středu si děti vyrobily cestovní deníky, v nichž si doplňovaly informace o světadílech, které na své cestě navštívily prostřednictvím každodenních prezentací v interaktivní učebně. Děti se bavily nejen hrami a vyráběním, ale také podnikly výlet na kolech, vycházku do okolí a navštívily chov koní paní Kellnerové.  Celý týden byl zakončen tradičním opékáním špekáčků, rozdáním diplomů a upomínek na cestu kolem světa. Účastníky tábora určitě těší také to, že se v týmech podíleli na přípravě většiny aktivit. Zvláštní poděkování patří Simoně a Jáchymovi – budoucím deváťákům, kteří byli vedoucím velkou oporou.