Natáčení ve škole

Ve středu 29. června navštívil naši školu filmový štáb společně s pracovníky společnosti Lipka, aby natočili o naší škole krátký dokument. Konkrétně o realizaci žákovského projektu Obnova tůněk na Skaličce v Jiřicích. Je skvělé, že mezi desítkami projektů, které žáci v Jihomoravském kraji realizují byl vybrán právě ten náš, jehož cílem je zlepšit funkce lesa v Jiřicích. Celý projekt plánovali i realizovali osmáci v předmětu podnikavost a přírodopis. Vznikl na základě bádání v lese a jeho následného auditu. Velkými pomocníky byli pracovníci Lesů ČR – pan revírník Bohumil Kříž a lesní školkař pan Ludvík Potůček, za což jim velmi děkujeme. Podívejte se jak budování tůněk i natáčení probíhalo a už teď se můžete těšit na podzim, kdy vás pozveme na přírodovědnou vycházku do tohoto krásného koutu lesa.

    

Aktivita probíhá v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001717. Žadatelem je JMK. Koordinátorem klíčové aktivity č. 2  “Podpora podnikavosti a kreativity” je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.