INFORMACE K PLATBÁM 2022/2023

příjemce:         Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

 Platba stravného

  1. hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny do 20. dne předchozího měsíce
  2. inkasem z vašeho účtu na základě svolení k inkasu ve prospěch:

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

limit: minimálně 1 700 Kč/dítě

datum inkasa: 20. den předchozího měsíce

 

Platba školného – mateřská škola

částka: 200 Kč/měsíc, nebo při dlouhodobé omluvence 100 Kč/měsíc.

  1. hotově v kanceláři ekonomky školy do 15. dne stávajícího měsíce.
  2. trvalým příkazem

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300 Do poznámky uveďte prosím jméno dítěte.

datum splatnosti: nejpozději 15. den měsíce (s výjimkou 7. a 8. měsíce, popřípadě dle provozu)

 

Platba poplatku za pobyt ve ŠD

Hotově u vychovatelky ŠD ve dvou splátkách.

  1. platba 80 Kč – splatnost do 30. 9. 2022 – platba za období 09 – 12
  2. platba 120 Kč – splatnost do 31. 1. 2023 – platba za období 01 – 06

 

Platba poplatku za pobyt ve ŠK

Hotově u třídního učitele:

Jednorázová platba 100 Kč (na celý školní rok) – splatnost do 30. 9. 2022

 

Vklady na osobní účty dětí MŠ

Hotově u ekonomky školy částka dle domluvy podle aktuálního zůstatku, přičemž minimální zůstatek k 20. 9. 2022 bude činit 200 Kč.

 

Vklady na osobní účty žáků ZŠ

Hotově u třídního učitele částka dle domluvy podle aktuálního zůstatku, přičemž minimální zůstatek k 20. 9. 2022 bude činit 500 Kč.

 

Ostatní mimořádné platby (příspěvek na lyžařský výcvik, …) hotově u pověřených osob dle individuálních pokynů.

 

U bezhotovostních plateb nastavte prosím neomezenou platnost (po dobu docházky dítěte či žáka do MŠ či ZŠ) trvalého příkazu k úhradě, svolení k inkasu.