Zahájili jsme nový školní rok. Hurá!

Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok – 2022/23. My ve višňovské škole jsme ho jako již tradičně zahájili společným ranním shromážděním za účasti pana starosty  městyse Višňového, p. Mgr. Vladimíra Korka. Pan ředitel Mgr. Jiří Beran nejprve přivítal  všech 187 dětí, zvláště pak 21 prvňáčků a 10 šesťáků, kteří přišli z malotřídních škol v Trstěnicích a Tavíkovicích. Pak představil pracovníky celé organizace, je jich nyní 42,  a zmínil se také o novinkách letošního školního roku. Na dálku také pozdravil všechny přítomné v mateřské škole, kde se letos bude vzdělávat 51 dětí.  Pan starosta popřál dětem i dospělým úspěšný a pohodový školní rok a žáci se se svými třídními učiteli a asistenty rozešli do učeben. Prvňáčci byli ještě vyfotografováni u hlavních školních dveří a pak v doprovodu paní učitelky Mgr. Květy Švejcarové a paní asistentky Jany Brázdové a svých rodičů poprvé zamířili do své třídy. První školní den děti zakončily skvělým obědem (oblíbené kuře na paprice) ve školní jídelně a natěšeny na další dny ve škole se rozešly domů. Tak ať se nám všem ve školním roce 2022/23 daří. 🙂