Celý první stupeň zpívá koledy :)

Ve čtvrtek 22. prosince, poslední den ve škole před Vánoci, se sešli žáci všech tříd 1. stupně, paní učitelky a paní asistentky  u vánočního stromečku na chodbě, aby si společně zazpívali koledy a naladili se tak na přicházející svátky. Za doprovodu kytary a houslí se tak školou nesly písně Veselé vánoční hody, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, ale také třeba Rolničky, Rolničky. Společné zpívání si děti velmi užily a udělalo radost nejen jim, ale i ostatním ve škole, kteří si přišli kluky a holky poslechnout. Na závěr si všichni popřáli krásné Vánoce a rozešli se opět do svých tříd na besídky. 🙂