Ponožkový den

Dvacátý první březen bývá označován jako Ponožkový den a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. V tento den se nosí dvě různé ponožky. Cílem je šířit mezi lidmi povědomí o lidech s Downovým syndromem. Pořád ještě totiž není samozřejmostí přijetí těchto lidí společností, šance na běžné vzdělávání nebo pracovní příležitost. Díky informovanosti může každý z nás bourat předsudky a pomoci jim, aby se stali rovnocennými členy společnosti. Svojí troškou do mlýna jsme v tento přispěli i my a místo běžného páru ponožek si většina z nás natáhla na chodidla ponožky různých barev. Věříme, že tato naše akce, na jejíž realizaci se podílel Žákovský parlament a děti z družiny paní vychovatelky Hany Jelínkové (výroba plakátu) přispěje k uvědomění si jedinečnosti každého z nás.