Čistička, vodárna

Ve středu 19. dubna se prohlídkou višňovské čističky a vodárny uzavřel projekt týkající se klimatických změn. Dětem 2., 4. a 5. ročníku byl průvodcem panem Šnáblem  vysvětlen koloběh vody ve vodárenství, následovala prohlídka provozu ČOV, vysvětlení významu a postupu čištění odpadních vod.

Exkurze byla velmi přínosná a nehledě na počasí jsme si dopoledne užili obohaceni spoustu informací nejen o procesu čištění, ale i tom, co by se nemělo splachovat do záchodu nebo vylévat do umyvadla.