Exkurze do Mohelna

Ve středu 9. dubna pokračoval projekt Podnikavý den zaměřený na klimatickou změnu, jehož další součástí byly exkurze žáků do vybraných lokalit. Proto se skupina 26 dětí  a čtyř vyučujících vydala do Mohelna, kde byla cílem cesty terénní stanice Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Natěšenou partu přivítala paní Mgr. Alena Fornůsková, PhD se svým maličkým týmem a postupně nabídli několik aktivit. Nejprve žáci zhlédli zajímavou prezentaci o přizpůsobování se živých organismů vnějším podmínkám, potom následovala ukázka ptáků, kteří se v okolí Mohelna běžně vyskytují a byli zdejšími výzkumnými pracovníky odchyceni brzy ráno před naším příjezdem. Holky a kluci si také trochu zaběhali, když ve třech týmech zkoušeli nabírat zrní pinzetami a přenášet je do připravených misek, což mělo trochu připomínat krmení ptačích mláďat. Po krátké svačině program pokračoval jednak pozorováním vývojových stadií obojživelníků a jednak ukázkou žab žijících v okolí. Pak už se celá skupina s hostiteli rozloučila a vydala se na Mohelenskou hadcovou step. Stezka vedla podél řeky, bohužel se po chvíli ukázalo, že je zatopená, a tak bylo nutné vydat se vzhůru po velmi příkré skalnaté stráni. Cesta to byla strastiplná, ale všichni se nahoru dostali a užili si nádherný výhled. Byl to opravdu velký sportovní výkon, po němž všem pěkně vyhládlo. Děti i pedagogové se v závěru shodli na tom, že by takových dnů v přírodě mělo být určitě víc. 🙂