VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VIŠŇOVÉ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Beranem, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

registrační číslo dítěte                                 výsledek řízení

ZSVI01/2023                                 přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI02/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI03/2023                                  povinná školní docházka se odkládá o 1 rok

ZSVI04/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI05/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI06/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI07/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI08/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI09/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI10/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI11/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI12/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI13/2023                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2023

ZSVI14/2023                                  povinná školní docházka se odkládá o 1 rok

ZSVI15/2023                                  povinná školní docházka se odkládá o 1 rok

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřská školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Višňové 24. dubna 2023

                                                                                                                      Mgr. Jiří Beran, ředitel školy