K Novomlýnským nádržím

Součástí podnikavého dne zaměřeného na klimatickou změnu, který proběhl ve středu 19. dubna, byla i exkurze na Pálavu. Početná skupina, která se vytvořila podle zájmu žáků 6., 7. a 9. třídy, se dozvěděla mnoho nových informací o Novomlýnských nádržích, o hospodaření s vodou v této oblasti i o rostlinných a živočišných druzích. Základní informace o vodním díle poskytl dětem vedoucí provozu z Povodí Moravy pan Jindřich Grufík přímo na hrázi jedné z nádrží. Následoval přesun k Pasohlávkám, kde se skupiny ujala Ing. Martina Brodská, která seznámila žáky s historií Pálavy a proměnami její krajiny. Podrobnější přednášku o chráněné oblasti Betlém vedl  RNDr. Miroslav Šebela v příjemném prostředí této lokality. Zavedl nás i do míst, kde se léta se svými spolupracovníky z Moravského zemského muzea snaží o to, aby pestrost fauny a flóry této oblasti byla zachována i pro další generace. Přes nepřízeň počasí věříme, že si žáci exkurzi užili.