Projektová hodina – kraje ČR ve 4.B

Dnešní hodina vlastivědy ve 4.B probíhala formou samostatných projektů, kde si žáci prohlubovali své znalosti o České republice. Každý žák dostal jeden kraj ČR, na který vytvořil projekt, který bude prezentovat ostatním. Využívali jsme obrázky, tablety, interaktivní tabuli a atlasy. Na všechny projekty se můžete podívat na virtuální nástěnce.