Závěr školního roku

V pátek 3o. června nastal den, na který se obvykle těší žáci, učitelé a zaměstnanci školy. Slavnostního shromáždění se zúčastnil pan starosta Mgr. Vladimír Korek a místostarosta pan Pavel Havelka. Pan ředitel zhodnotil právě končící školní rok, pan starosta poděkoval všem pedagogům i dětem za odvedenou práci a popřál všem příjemně prožité prázdniny. Paní učitelka Machová odměnila nejlepší sběrače léčivých bylin. Na závěr deváťáci obdrželi absolventské listy a hodnocení svých absolventských prací. Pan učitel Mach předal diplomy nejlepším sportovcům školních olympijských her, nově žáci obdrželi medaile vytvořené na školní 3D tiskárně. Potom se všichni rozešli do tříd, kde obdrželi vysvědčení a předali svým třídním květiny a jiné drobné dárečky. Po tradiční pizze dětem, učitelům i asistentům pedagoga začaly vytoužené letní prázdniny.