INFORMACE K PLATBÁM 2023/2024

příjemce:         Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace,

IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

 

Platba stravného

  1. inkasem z vašeho účtu (tento způsob preferujeme) na základě svolení k inkasu ve prospěch:

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

limit: minimálně 2 000 Kč/dítě

datum inkasa: 20. den předchozího měsíce

  1. hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny do 20. dne předchozího měsíce – pouze na základě předchozí domluvy

 

Platba školného – mateřská škola

částka: 260 Kč/měsíc, nebo při dlouhodobé omluvence 130 Kč/měsíc.

  1. trvalým příkazem (tento způsob preferujeme)

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300. Do poznámky uveďte prosím jméno dítěte.

datum splatnosti: nejpozději 15. den měsíce – s výjimkou 7. a 8. měsíce, popřípadě dle provozu

  1. hotově v kanceláři ekonomky školy do 15. dne stávajícího měsíce.

 

Platba poplatku za pobyt ve ŠD

Hotově u vychovatelky ŠD ve dvou splátkách.

  1. platba 120 Kč – splatnost do 30. 9. 2023 – platba za období 09 – 12
  2. platba 180 Kč – splatnost do 31. 1. 2024 – platba za období 01 – 06

 

Platba poplatku za pobyt ve ŠK

Hotově u třídního učitele:

  1. platba 52 Kč – splatnost do 30. 9. 2023 – platba za období 09 – 12
  2. platba 78 Kč – splatnost do 31. 1. 2024 – platba za období 01 – 06

 

Vklady na osobní účty dětí MŠ

Hotově u ekonomky školy částka dle domluvy podle aktuálního zůstatku, přičemž minimální zůstatek k 20. 9. 2023 bude činit 200 Kč.

 

Vklady na osobní účty žáků ZŠ

Hotově u třídního učitele částka dle domluvy podle aktuálního zůstatku, přičemž minimální zůstatek k 20. 9. 2023 bude činit 500 Kč.

 

Ostatní mimořádné platby (příspěvek na lyžařský výcvik, exkurze, …) hotově u pověřených osob dle individuálních pokynů.

 U bezhotovostních plateb nastavte prosím neomezenou platnost (po dobu docházky dítěte či žáka do MŠ či ZŠ) trvalého příkazu k úhradě, svolení k inkasu.

Výši poplatků za MŠ, ŠD a ŠK bude od 1. 1. 2024 stanovovat zřizovatel, proto může k její změně.