Příměstský tábor – letos s Bolkem a Lolkem

Od 10. do 14. července proběhl v naší škole každoroční tábor školní družiny, který pro 24 přihlášených dětí zorganizovaly paní vychovatelky Ilona Stehnová, Hana Jelínková a Jaroslava Linhartová. Na děti zde čekalo mnoho zajímavých aktivit a dobrodružství. V pondělí a v úterý si nabatikovaly trička, vyrobily papírové aktovky, malovaly zvířátka, která budou sloužit na soutěžích na dětském maškarním plese a zasportovaly si v tělocvičně při opičí dráze. Ve středu následoval cyklistický výlet do Přeskač, kde na děti čekala paní průvodkyně Vyklická, která jim sdělila mnoho zajímavých informací o podzemí a tamějším kostele. Dětem se nejvíce líbila prohlídka podzemí, které si mohly na závěr ještě projít samy úplně po tmě. Zdatnější cyklisté se vrátili do školy okružní jízdou přes Horní Kounice a Pustý zámek. Odměnou za sportovní výkon a šťastný návrat bylo odpolední opékání špekáčků. Ve čtvrtek děti luštily šifry, křížovky, morseovku, číselné hlavolamy či slovní přesmyčky a odpoledne pro ně byla připravena bojovka s 20 úkoly, které byly rozmístěné a schované po celé škole. V pátek absolvovaly cestu za pokladem do lesa k tůňkám, při které plnily mnoho zábavných úkolů, po obědě obdržely medaile a diplomy za aktivní účast na příměstském táboře. Poděkování patří Haně Jelínkové, Simoně Jelínkové a Jáchymu Vránovi, kteří byli pomocníky a vedoucím velkou oporou.