Výsledky sběru starého papíru

Minulý týden proběhlo podzimní kolo třídní soutěže ve sběru starého papíru s těmito výsledky. Na třetím místě skončila 2. třída s průměrem na žáka 73,3 kg. Druzí byli prvňáci s průměrem 77 kilogramů starého papíru. Zvítězila 3. třída s 86 kily starého papíru na jednoho žáka. Vítězné třídy si odnesly poukázky na 1000, 500 a 300 korun českých. Vybraný papír jsme poctivě roztřídili na noviny, časopisy, letáky a ostatní. Díky této nelehké práci (roztřídit přes 7 tun starého papíru není jen tak…) věříme, že i finanční zisk bude pro naši školu příjemným přilepšením.

Za práci při výběru papíru, vážení, odnášení a třídění děkuji žákům 8. třídy.

výsledky