MRKVOBRANÍ :)

Ve středu 25. října proběhlo na prvním stupni MRKVOBRANÍ. Jednalo se o aktivitu, kterou navrhli  a z velké části připravili páťáci a ostatní třídy se k nim pak  (každá po svém) přidaly. Jakpak tento den probíhal? No, děti si o mrkvi a jejím významu pro naše zdraví povídaly, výtvarně mrkev zpracovávaly, připravovaly pokrmy z mrkví, které pak ochutnávaly –  prostě mrkev je provázela celým dnem. Co se týká páťáků, ti v prvních dvou vyučovacích hodinách zpracovali mrkve, které jim věnovali zahrádkáři po nedávné výstavě ovoce a zeleniny a upekli z nich mrkvový perník, krásně oranžovou buchtu, slané mrkvové krekry, připravili mrkvový salát s jablky a křenem, jednohubky s mrkvovo vajíčkovou pomazánkou a mrkvový drink. V hodině českého jazyka vymýšleli přídavná jména hodící se k mrkvi, ta pak postupně připisovali na plakát. V následující hodině k sobě přizvali prvňáčky, kterým pomohli s výrobou roztomilých mrkviček z kartonu a vlny a potom ještě společně dotvořili již zmíněný plakát – společné dílko páťáků a prvňáků. Potom už se jen jedlo a pilo, všechny delikatesy od páťáků musely být ochutnány. Páťáci měli ještě připravenou pohybovou aktivitu na závěr – mrkvovou štafetu zručnosti, ale na tu už kvůli nedostatku času nedošlo. Prvňáčci ale o ni nepřijdou, nebojte se, proběhne v náhradním termínu. I poslední hodina – přírodověda – pak byla zasvěcena mrkvi.

                                

Tomuto náročnému, ale skvělému dni předcházelo ze strany páťáků mnoho příprav, od vymýšlení vhodných aktivit, přes výrobu plakátu a pozvánek, vyhledávání a pak vybírání receptů až po zhotovení šablonek pro prvňáky. Vše ale zvládli na jedničku  a odměnou jim byly rozzářené oči malých kamarádů a pochvalné mlaskání všech, kdo mrkvové speciality ochutnali. Páťáci se budou ještě k MRKVOBRANÍ vracet ve slohové části českého jazyka, takže jejich hodnocení této celodenní aktivity si také budete moct přečíst.