STÁVKA 27. 11. 2023

Naše organizace se připojuje k jednodenní výstražné stávce pracovníků škol a školských zařízení dne 27. 11. 2023.

Z tohoto důvodu bude přerušen provoz mateřské školy a v základní škole je vyhlášeno jednodenní ředitelské volno, fungovat nebude ani školní družina a školní jídelna.

Důvodem našeho rozhodnutí je fakt, že vládou navrhovaná úsporná opatření jsou krokem o mnoho let zpět a jsou to opatření, která se negativně podepíší na kvalitě vzdělávání. Navíc se z našeho pohledu jedná o diskriminaci škol, které jsou inovativní a využily příležitost k dělení tříd do menších skupin, k zavedení volitelných předmětů a k individualizaci výuky.

Pro naši školu, která tuto možnost dlouhodobě využívá na 100% by to konkrétně znamenalo:

  • snížení počtu dělených hodin o 18 týdně,
  • výraznou redukci nabízených volitelných předmětů,
  • neúnosné snížení počtu asistentů pedagoga,
  • omezení služeb zajišťovaných nepedagogickými pracovníky.