Prezentace návrhů na třídní žákovský projekt

Úterý 12. prosince bylo pro osmáky důležitým dnem, v pracovních činnostech totiž prezentovali svoje návrhy na třídní žákovský projekt. Na těchto svých návrzích  již nějakou dobu ve skupinách pracovali a nyní nastal čas vybrat ten nejvhodnější a nejlepší návrh, který se stane třídním žákovským projektem a bude řešen v rámci projektu EXTRA TŘÍDA. Středečních prezentací  se zúčastnil místostarosta městyse Višňového – pan Pavel Havelka, zástupkyně  ředitele školy – paní učitelka Jana Pelajová, třídní učitel osmáků – pan učitel Miroslav Mach a také slečna Kristýna Svobodová, která je v naší škole na tzv. podnikavé praxi. Ti všichni také mohli kromě samotných osmáků, pana ředitele Jiřího Berana a paní učitelky Ilony Hůrkové svým hlasem výběr ovlivnit. Z čeho bylo možné vybírat? Byly prezentováno pět dobrých nápadů, jak cokoli ve škole a jejím okolí zlepšit, tady jsou: úprava skalky před školou,  vybavení hřiště u školy novými basketbalovými koši a síťovým zastřešením, zbudování odpočinkové zóny před školou, vybudování posezení v jedlé zahradě a  revitalizace laviček v šatnách. Vítězný návrh ještě není znám, je ale nutné říct, že rozhodování, kterému návrhu dát hlas, bylo velmi obtížné.