Závěrečná přednáška zimního semestru VU3V

Ve středu 13. prosince zhlédlo všech čtrnáct studentů virtuální univerzity třetího věku poslední přednášku  z cyklu Arménie  blízká i vzdálená, kterému se věnovali celý zimní semestr. Je obdivuhodné, s jakou chutí  se tito “starší” studenti pouští do získávání nových informací a do učení. 🙂 Po asi hodinové (a celkem náročné) přednášce o národnostních menšinách v Arménii a po zdolání opakovacího testu pak zasedli k přinesenému občerstvení, aby chvíli poseděli, pobavili se  a předvánočně se naladili. V dalším semestru  na naše VU3V studenty čeká téma o příslušnících rodu Habsburků.