Zahájení letního semestru univerzity třetího věku

Poslední lednový den byl na naší škole zahájen velmi zajímavý semestrální kurz Virtuální univerzity třetího věku s názvem Habsburkové bez trůnu. Cyklus šesti navazujících přednášek, které se konají každou lichou středu v oranžové učebně, zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu. Respektive těch, jež se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Jedná se o osobnosti, které obvykle z ryze osobních důvodů byly v konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Pokud Vás téma zaujalo, můžete se ještě příště připojit ke stávajícím studentům. Další přednáška se uskuteční 14. 2. 2024 v 15.00.