Pasování prvňáčků na čtenáře

Velká očekávání, trochu tréma a hlavně radost. To byl 24. květen, kdy naši nejmenší společně slavnostně slibovali. Žáky první třídy navštívil pan král u příležitosti pasování na čtenáře. Nejprve si děti vyslechly slib a slíbily, že knížky budou opatrovat jako nejvzácnější poklady. Poté byly pasováni ve jménu pohádek, románů a básní na pravé čtenáře. Děti dostaly pro vzpomínku šerpu a pamětní list. Po slibu a podepsání listiny jsme mohli začít oslavovat, přiťukli jsme si dětským šampaňským a pochutnali si na výtečném dortu. Velké poděkování a vděčnost patří paní Lucii Koubkové za upečení krásného a především výborného dortu.

Chtěla bych všechny prvňáčky pochválit za to, jak se dokázali poprat se všemi písmenky a s radostí se pouštějí do nových dobrodružství prostřednictvím krásných knížek.

Více fotografií naleznete zde: KLIK – ZDE