Pro tři páry nohou

Hmyz zahrnuje přes 90 % všech druhů živočichů na Zemi a pro nepatrné množství těchto drobných bezobratlých třeťáci ve spolupráci s žáky druhého stupně vytvořili domečky. Nasbíraný materiál různých přírodnin poskytl výplň pro plechovky, ze kterých byly příbytky vyrobeny. Pak už nic nebránilo tomu, aby je děti umístily na školní zahradu.

Pěkné slunečné počasí vybízelo i k pokračování ve výuce prvouky s tématem Ekosystém okolí lidských obydlí. Žáci měli možnost pozorovat nepřeberné množství bylin i drobných živočichů. Vyučování venku přináší pro žáky a učitele mnoho pozitiv. Patří k nim například rozvoj sociálních dovedností, ekologického myšlení, plánování, učení prostřednictvím zkušeností a pozorování, což podporuje aktivní učení a vede k trvalejšímu zapamatování.