ŠKOLNÍ AKADEMIE 2024

Ve čtvrtek 27. června 2023 proběhla v kinosále oblíbená Školní akademie. A protože právě jí byly zahájeny oslavy 790 let od první písemné zmínky o Višňovém,  bylo téma jasné – městys Višňové. Program zahájil taneček na lidovou písničku Co jste hasiči v podání prvňáčků, po nich své taneční vystoupení inspirované letním filmovým festivalem předvedli druháci. Třeťáci “podnikli” cestu na hrad Okoř, fotbalisté čtvrťáci “tančili” twist s vařečkami. Páťáci všechny pozvali na krátkou procházku historií – zazpívali písničku o Višňovém a zmínili 20 zajímavých  událostí  i s roky.  Šesťáci vystoupili se svou zábavnou Popletenou pohádkou o tom, jak se dostal kohout do znaku Višňového, a už přitančili sedmáci a rozhýbali zcela zaplněný sál. Na ně navázali osmáci se svou zábavnou scénkou Opakování višňovských událostí a pak už jeviště patřilo deváťákům, kteří nejprve v několika krátkých vystoupeních shrnuli svoje působení na základní škole. Celé  jejich vystoupení vyvrcholilo společnou písní, po níž se deváťáci s kytkou a poděkováním rozloučili se svou paní učitelkou třídní.  I přes obtíže s počasím se Školní akademie 2024 vydařila a ten, kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Děkujeme městysi Višňové za zapůjčení kinosálu, p. řed. Růžičkovi a jeho partě za výborné ozvučení a čas, který s námi strávili, p. Kopasovi za pořízení videozáznamu a vůbec všem, kdo se na této úspěšné akci jakkoli podíleli, třeba tím, že přišli děti povzbudit. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 10 080 Kč, ty budou v novém školním roce použity na realizaci žákovských projektů. I za ně děkujeme a přejeme příjemné letní dny. 🙂