Ukončení školního roku 2023/24

V pátek 28. června konečně nastal den, na který se těšili žáci i pedagogové a který znamená vydání vysvědčení a začátek prázdnin. Děti přicházely do školy slavnostně oblečeny a s kytičkami, čokoládami a jinými drobnými dárečky, v 8 hodin se ve školní jídelně uskutečnilo slavnostní shromáždění za účasti zástupců zřizovatele školy.  Pan ředitel zhodnotil právě končící školní rok, pan starosta poděkoval všem pedagogům i dětem za odvedenou práci.  Žáci ocenění pochvalou od svých třídních učitelů sklidili zasloužený potlesk stejně jako nejlepší sběrači léčivých bylin a úspěšní účastníci mezinárodní soutěže Englishstar. Na závěr pan starosta předal deváťákům absolventské listy s hodnocením jejich absolventských prací a pak už se všichni rozešli do tříd, kde děti obdržely zasloužená vysvědčení. Po výborném letním obědě (tradiční pizza) už dětem začaly LETNÍ PRÁZDNINY. Tak ať se vydaří a v září na shledanou. 🙂