Plavání

I v letošním školním roce zahájili žáci třetího a čtvrtého ročníku povinný plavecký výcvik, který je nedílnou součástí výuky tělesné výchovy žáků na prvním stupni. Každý čtvrtek po devět lekcí se budou učit a zdokonalovat své plavecké dovednosti. Zábavnou formou výuky s využitím pomůcek se naučí překonávat strach z vody, orientovat se nad i pod vodou, správně dýchat, postupně zlepšovat plavecké styly, potápění, pády a skoky do vody. Všichni se na hodinu moc těšili.

…….. pohyb ve vodě může totiž být i velká zábava.