Finanční gramotnost trochu jinak

V úterý 14. května prožili osmáci v průběhu odpoledne půl roku jako členové sedmi nových rodin. Pokud si myslíte, že je to nemožné, pletete se.  Žáci totiž absolvovali výukový simulační program Dr. Zdědil a pan Zdražil, jehož cílem je rozvíjet aktivní přístup k životu, finanční gramotnost a šetrný přístup k životnímu prostředí.

Po úvodní motivační a teoretické části si žáci vylosovali karty svých postav, takže se z nich stali otcové rodin, náctileté děti a maminky (někdy i samoživitelky). Potom se seznámili s ostatními členy své rodiny, představili se sousedům a podle zadání sestavili měsíční rodinný rozpočet. Následovalo sepsání a finanční ohodnocení osobních a společných přání a hra mohla začít. Každý měsíc rodiny řešily v závislosti na vylosovaných kartách náhod nenadálé situace, jejichž následky mohly zmírnit pojištěním. Členové rodin také vymýšleli a konzultovali s vyučujícím, jak „vylepšit finanční situaci“, jak zmírnit dopady jejich života na životní prostředí a jak si splnit všechna přání. Na závěr jednotlivé rodiny hodnotily bilanci svých financí, sdělovaly ostatním, jaké životní situace musely řešit, popisovaly vlastní aktivity a nápady, … Je pozitivní, že všem rodinám se podařilo prožít šest měsíců vcelku spokojeného života a výrazně finančně nenabourat. A co se týká jejich přání? Některá musela být odložena na jindy, ale tak to bývá i v běžném životě. Důležitým prvkem této aktivity  je to, že vede žáky k uvědomění si toho, co v životě chtějí a co musí udělat pro to, aby toho dosáhli.

Program byl zařazen do výuky finanční gramotnosti a na jeho realizaci se přijel podívat i jeho spolutvůrce z Lipky (zařízení pro environmentální vzdělávání). Metoda simulace a hraní rolí se většině žáků velmi zamlouvala. A  o tom,  jak byli do hry zapojeni, vypovídají přiložené fotografie.

 

Program proběhl v rámci projektu: KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211